Firmade andmebaas

JÜRITORU OÜ

jyritoru@jyritoru.ee
Tartumaa
+372 581 45117
Müüme ja paigaldame vee ja kanalisatsiooni torustikke, reoveemahuteid, imbsüsteeme, biopuhasteid, veepumpasid ja hüdrofoore.

Meie torumeeste kogemused torutöödel aastast 1996
Jüritoru OÜ nime all tegutseme aastast 2007

- Pumplaga septikute/biopuhastite ehitus liigniiske pinnasega aladele.
- Septikute, imbsüsteemide ehitus
- Biopuhastite, imb- ja filtersüsteemide ehitus
- Joogiveetorustike , veetõsteseadmete paigaldus
- Maakütte välistorustike ehitus
- Pisemad pinnaseplaneerimistööd
- Vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitus liitumispunktidest hoonetesse
- Drenaažisüsteemide ehitus
- Sadeveesüsteemide ehitus
- Majaühenduste ehitus liitumispunktist alates.

Powered by SobiPro