Firmade andmebaas

PALMPRO OÜ

info@palmpro.ee
õilille tee 11A, Haage, Tartu, Tartumaa
+372 509 7516
Projekteerimine

- Ehitise kontrollimis- ja juhtimissüsteemi automatiseerimise ehitusprojekti koostamine

- Hoone ja selle juurde kuuluva küttesüsteemi, sh katla- (v.a elektri- ja gaasivarustuse osa), ventilatsiooni- ja jahutussüsteemi ehitusprojekti koostamine

- Hoone ja selle juurde kuuluva veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitusprojekti koostamine

- Kaugküttesüsteemi ehitusprojekti koostamine

- Sadamarajatise, nagu kai, lainemurdja või muu avaveekogu ehitise ehitusprojekti koostamine

- Telekommunikatsioonisüsteemi ja –võrgu ehitusprojekti koostamine

- Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni, sh pumpla, puhasti või muu seotud rajatise ehitusprojekti koostamine

- Muinsuskaitseameti tegevusluba nõudvad tööd

Powered by SobiPro